Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr,coi,cz">adr,coi,cz
Web: https://adr.coi.cz 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Hotel Concertino, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Hotel Concertino - Jiří Švihálek, IČO: 11331631, provozovna:Nám.Míru 142, 37701 J.Hradec, DIČ CZ491018064, adresa pro doručování elektronické pošty: [info,concertino,cz], telefonní číslo: [384362320];

hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; stravovací služby

označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr,coi,cz">adr,coi,cz
Web: adr.coi.cz “

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

 

Storno podmínky:

Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 28 dnů před ohlášeným příjezdem.

Při zrušení rezervace 28 - 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.

Při zrušení rezervace 13 - 7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.

Při zrušení rezervace 6 - 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

 

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu"

Zodpovědnost

Host je povinen se k pobytu zaregistrovat dle platných údajů a platných dokladů (občanský průkaz, pas..).
Za veškeré cennosti, klenoty, peníze a jiné věci, pokud nebyly uloženy v pokojovém trezoru, hotel neodpovídá. Za případnou ztrátu cenností uložených mimo pokojový či hotelový trezor nenese hotel odpovědnost. Ke všem případům ztráty bude přivolaná Policie ČR.
Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plné výši včetně nadměrného znečištění pokoje.
Pro parkování pro hotelové hosty je možné využít za úplatu hotelové garáže, která není hlídaná; hotel nenese odpovědnost za škodu na věcech do garáže vnesených. Parkování kdekoliv jinde je pod správou Města Jindřichův Hradec a podléhá dopravním předpisům ČR - nejedná se o hlídané parkoviště. Hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle umístěném na nehlídaném parkovišti nebo v nehlídané hotelové garáži, byť takové vozidlo zde bude umístěno v souvislosti s pobytem hosta v hotelu.
Nápoje v minibaru nejsou zahrnuty do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen nahlásit na recepci hotelu.
Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto hotelovým řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu a souhlasí s plněním vyplývajících povinností. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.